Pobytové podmínky

Ubytování | Hotel Jezerka

Obecné pobytové podmínky:

Ubytování na pokojích je možné od 15:00 hodin. Jestliže nebude možné ubytovat hosty na pokojích, zajistíme uložení zavazadel v zamykatelné místnosti.

 

Vyklizení pokojů v den odjezdu do 10:00 hodin.

 

Ubytovací řád:

 1. Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 2. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného pobytu umožnit ubytování od 15 hodin.
 3. Host užívá hotelový pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.
 4. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 5. Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení.
 6. Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Pokud host zaplatí zálohu na pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.
 7. V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče, kromě těch, které slouží hostům k jejich osobní hygieně.
 8. Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit na recepci ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.
 9. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Na pokojích a ve všech interiérech je zakázáno kouřit.
 10. V době od 22 hodin do 6 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, případně zajistí převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči, kromě první pomoci v areálu hotelu, si host hradí sám.
 11. Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
 12. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při ukončení pobytu. Ceník ubytování a služeb je vystaven v recepci a na webových stránkách hotelu. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby. Stížnosti hostů, případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení.
 13. Pro individuální klientelu se obědy podávají v čase 12:00-14:00 h, večere od 18:00 do 20:00 h. Pokud host objednanou stravu v těchto časech nevyužije a včas nezruší, je mu automaticky účtována. Polopenze začíná večeří a plná penze obědem.
Storno podmínky při zrušení individuálního pobytu:
Více než 1 měsíc před nástupem10 % z ceny pobytu
30 - 20 dní30 % z ceny pobytu
19 - 3 dny50 % z ceny pobytu
2 - 0 dní70 % z ceny pobytu


Storno poplatek je včetně DPH 21%.

 


Akceptujeme platbu benefity od společností (SODEXO, UP Checque Dejeuner, Benefit Plus, Ticket benefit, Benefity.cz a Benefity a.s.). Těmito benefity není možné hradit slevové nabídky hotelu a dárkové poukazy.