Duchovní terapie

SRT, Ra-Sheeba, Reiki


Ve spolupráci s Davidem Němcem jsme pro naše hosty připravili možnost objednat se na duchovní terapii. Pro první duchovní terapii doporučujeme objednávku na 1 hodinu. Terapie je možné z časových důvodů objednávat pouze na sobotu nebo neděli.


Cena 1 hodiny duchovní terapie je 750,- Kč.

 

Co je SRT?

Zakladatelem je pan Robert E, Detzler, který se věnuje metodě od r. 1986 a neustále ji zdokonaluje. SRT - Spiritual Response Therapy – Duchovní terapie - duchovní proces léčení SRT je metoda, která nám pomáhá lépe pochopit cestu duše a osvětluje fyzické, mentální a emocionální prožitky, které nás na ní potkávají. SRT je pečlivý proces zkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení a uvolnění skrytých bloků na zdraví, štěstí a duchovním růstu.

Pokud to duše umožní, může metoda s pomocí Vyššího Já (VJ) najít a vyčistit mnohé programy z úrovně duše. Duše má svobodnou volbu vytvořit si, co sama chce, včetně rozhodnutí, jak se co bude v těle projevovat. VJ nemůže zasahovat do její svobodné vůle, i když ji rádo poučí. Duše sama se stará o své zkušenosti a léčbu. SRT čistí duchovní bloky a programy, které duši brání v plnosti jejího projevu, ale nelze zaručit konkrétní výsledky. Součástí svobodného projevu duše je také svobodná vůle naší mysli.

Jako duchovní bytosti jsme žili tisíce životů, z nichž mnohé na jiných planetách a v jiných dimenzích či galaxiích. Nahromadění energie těchto životů tak může ovlivňovat náš současný život. Úkolem praktiků SRT je požádat VJ, aby nahromaděné energie pročistilo, ale pouze klient sám se může rozhodnout, jestliže chce svých negativních přesvědčení a postojů opravdu zbavit.

Pouze láska přináší nejvyšší výsledky. Strach je chybné přesvědčení o tom, že můžeme být odděleni od Ducha a od nejvyššího projevu lásky.

 

SRT jako duchovní léčení:

 • je určeno pro duchovní transformaci
 • čistí programy, které brání léčení, léčení však záleží na duši klienta
 • VJ nikdy nepotlačuje svobodnou vůli klientovy duše, která vytváří učební prožitky
 • je metodou, která nám pomáhá lépe pochopit cestu duše a její potenciál
 • čistí podvědomé programy a akašické záznamy
 • je to práce s Duchem a způsob, jak duši osvobodit
 • pomáhá plně pochopit, jak nás minulé prožitky dovedly k tomu, že jsme si vytvořili takové situace v současném životě
 • napomáhá svobodnému prožívání života a nalezení většího zdraví, štěstí a blahobytu
 

Co je “Ra-Sheeba?

Lidé by rádi věděli, co energie “Ra-Sheeba”  je, odkud přichází a jak působí. Pokusím se tyto otázky zodpovědět věděním, které máme v tomto ranném stádiu k dispozici.Ra-Sheeba je velmi mocnou součástí dosažitelné univerzální léčivé energie. Jako  kolektivní  vibrace  jsme  my,  lidé  dosáhli  požadovaného vibračního stupně a vír informací a energie začal filtrovat. Naposledy to bylo v Egyptě, kdy jsme měli možnost přístupu k této úrovni, když konečně dosáhli tohoto stupně “strážci”. Hlavní představitelé byli připraveni a jediný, který měl sílu toto předat lidem, byl faraon. Po smrti faraona bylo vše ztraceno.Nyní se tito hlavní představitelé opět vrátili na “jeviště”, jsou opět připraveni tuto energii získat. Tentokrát bude  mnohými udržována a bude hodnotnou podporou “vzestupu”.  Tentokrát  by  neměla  být  zneužita!  K  tomu  nemůže dojít, protože to není jen jedna osoba nebo skupina, která odpovědně tuto energii udržuje. Pokud může tuto energii udržet hodně lidí a jsou schopni prokázat integritu, potom bude nastartován tok energie, jako nikdy předtím. Je to poprvé, kdy se spojila energie “Ra” s “Sheebou”.“Sheeba” – sexuální, kreativní, radostný výraz LÁSKY, ženská “část” tohoto pilíře univerzální léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji.“Ra” – zdroj z centra Velkého centrálního Slunce.“Sheeba” ukazuje cestu k “Ra”. Jen pomocí “Sheeby” dosáhneme na “Ra” a najdeme naši pravou stezku domů.Léčení   Ra-Sheeba   pracuje   přímo   na čakrách.   Mění   naši   DNA   a elektromagnetická pole. Přitom nás učí spojit se s LÁSKOU. Láska je to, co nám pomáhá kráčet kupředu na všech úrovních. Je  nutné,  abychom  tuto  energii  udrželi  a  umožnili  vibracím  nás  změnit. Ochraňuj Světlo. Ukaž naše Světlo všem a dívej se, kdo Světlo pozná.


Co je Reiki?

Reiki je univerzální léčivá energie.  Přesně takový význam má japonské slovo rei-ki. Jsme jí obklopeni a kdokoli z nás jí může používat pro sebe i pro pomoc druhým. Mnohde se dočteme, že to je energie, kterou nám daroval Bůh. Já bych tu chtěl ale předeslat, že reiki nemá nic společného s náboženstvím ani filosofií. Nemá nic společného s tím jestli jsme věřící nebo ateisté. Tato životní energie je zdrojem života samotného a je mnohem starší než kterákoli náboženská filosofie. Historie reiki je stará několik tisíc let a pravděpodobně ji znali a využívali i Buddha a Ježíš. Některé prameny uvádějí, že s reiki pracovali kněží v Egyptě již tři tisíce let před naším letopočtem. Je to životodárná energie přicházející z universa a je jen na nás, zda se jí naučíme používat a zda jí chceme používat. Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života. Člověk se již po I. stupni otevře svými energetickými kanály této energii. Tato síla uvolňuje duševní blokády, které bývají často příčinou našich neduhů. Nečekejme zázraky, ale nechme reiki, aby nám pomáhala. Každý se o jejích účincích může přesvědčit. K tomu, abychom mohli reiki používat potřebujeme Mistra reiki, který nás zasvětí a umožní, aby námi tato životodárná energie mohla protékat

 

Reiki:

 • je přírodní léčba
 • je umění jemného přikládání rukou
 • zbavuje tělo škodlivin
 • povzbuzuje a uvolňuje blokády
 • harmonizuje energegické proudy v těle
 • proudí vždy tam, kde je jí nejvíce potřeba
 • lze posílat na libovolné vzdálenosti
 • lze posílat do minulosti i do budoucnosti

Pokud se naladíme na energii reiki, můžeme jí brát z okolního prostoru a předávat jí lidem, kteří jí mají málo. Ten, kdo je naladěn na reiki, má energii stále. Nemůže si tedy ublížit tím, že pomáha druhým.Lidské tělo ovlivňuje energetické pole. Pokud je toto pole poškozeno, tělo se tomu musí přizpůsobit. Tím vzniká nemoc. Reiki léčitel prostřednictvím rukou do poškozeného energetického těla dodává znovu energii. Tělo pacienta tuto energii použije k uzdravení. Postupně se tak nemoc nebo zraněné části těla hojí.